Радостни сме, че заедно с Асоциация за превенция на рака „Промени живота си сега“ можем да помагаме на хора в нужда.